NAPRAVA ZA MAZANJE MEMOLUB HPS

MEMOLUB HPS je avtonomna eno, ali tudi več točkovna elektro-mehanska mazalna naprava. Mazivo izbrizga s tlakom 25 barov, kar odpira nove široke možnosti uporabe, katere niso možne pri podobnih konvencionalnih sistemih.
MEMOLUB HPS lahko namestimo do 8 metrov od točke mazanja. S tem se izognemo težko dostopnim ali nevarnim mazalnim mestom, osebje v vzdrževanju, pa lahko opravlja svoje delo hitro in varno.

 
Pogostejše mazanje v majhnih količinah zmanjša porabo maziva in podaljša življenjsko dobo strojnih komponent.
Mazanje je potrebno med delovanjem stroja. Dovod pravega maziva, na pravo mesto, ob pravem času in v pravih količinah je osnovna funkcija mazanja in Memolub HPS opravlja ravno to.

3 VELIKOSTI

Zaustavitvam strojev zaradi mazanja (težak dostop, premikajoči se deli itd.) se je možno izogniti z namestitvijo MEMOLUB HPS. MEMOLUB HPS je možno uporabiti tudi kot majhen centralni sistem mazanja. V kombinaciji s progresivnimi distribucijskimi sklopi dobimo MEMOLUB HPS večtočkovno mazanje. S takim načinom enostavno in ekonomsko učinkovito znižamo stroške v vzdrževanju.
MEMOLUB HPS obstaja v treh velikostih; STANDARD,  s kartušo 120 sm3, MEGA, s kartušo 240 cm3 in GIGA, s kartušo 480 cm3.

ČRPALKA

Batna črpalka, ki je sestavni del MEMOLUB HPS, izbrizga mast ali olje s pritiskom do 25 barov. Ta visoko zmogljivi sistem lahko črpa masti, ki imajo pri delovnih temperaturah viskoznost baznega olja do 15.000 cSt.
MEMOLUB HPS učinkovito črpa konvencionalne večnamenske masti pri temperaturah do -15oC. Z uporabo specialnih masti je možno mazanje tudi pri -25oC.
MEMOLUB HPS je popolnoma avtonomna naprava. Napaja jo baterijski sklop. Ne glede na delo z visokimi tlaki je poraba energije izredno majhna. Brez menjave baterij izčrpa MEMOLUB HPS rezervoar 240 cm3 pri konstantni temperaturi 0oC oz. rezervoar 480 cm3 pri +5oC oz. ob krajših konicah tudi pri nižjih temperaturah. Za uporabo pri nižjih temperaturah je možno dobiti posebne baterije in posebne masti.

MEMO

Enota MEMO je edinstven sistem za doziranje dnevne količine masti z MEMOLUB HPS. MEMO enoto programiramo na začetku in jo nato trajno namestimo na mesto mazanja.
Osebju, ki je zadolženo za vzdrževanej, ni potrebno ob vsaki intervenciji oz. vedno znova nastavljati potrebnih parametrov. Organizacija dela je tako zelo poenostavljena. Programiranje MEMO enote je enostavno in vzame malo časa.
Tabela prikazuje standardne nastavitve.
 
MEMOLUB HPS osnovne nastavitve:
Op.: B = črn obroč (black) / W = bel obroč (white) / R = rdeč obroč (red)

RAZDELILEC

S pomočjo razdelilca SPLITTER MEMO postane MEMOLUB HPS ekonomičen sistem za mazanje strojnih komponent, ki imajo po navadi dve mazalni mesti, kot so npr. črpalke, ventilatorji, ležaji elektromotorjev ipd.
MEMOLUB HPS pa omogoča mazanje tudi do 8 mazalnih mest.

KARTUŠE IN BATERIJE

Edini potrošni material tekom večletnega delovanja MEMOLUB HPS so kartuše in baterije, kar pa ne predstavlja velikega stroška.

MEMOLUB HPS je možno uporabiti z različnimi tipi masti kot so npr. večnamenske, visokozmogljive, nizko in visoko temperaturne, za zobniške prenose, za uporabo v živilski industriji in sicer razreda NLGI do 2/3.

Uporaba sistema MEMOLUB HPS skupaj z mastmi za težke pogoje obratovanja, je posebej učinkovita pri mazanju ležajev v mokrih in/ali prašnih pogojih, kot so npr. kamnolomi, cementarne in jeklarne.

MEMOLUB s kartušami, ki so napolnjene z olji, je možno uporabljati tudi za mazanje verig. Zamenjava kartuše je lahka, enostavna in hitra operacija. Možno jo je opraviti na mestu mazanja ali v delavnici.
MEMO sistem omogoča, da MEMOLUB HPS ni vezan na samo eno MEMO enoto ali točko mazanja.
Vsak MEMOLUB HPS upošteva nastavitve vsake MEMO enote posebej. Prpravljene baterije so namenjene za uporabo v temperaturnem območju med -5oC do +50oC ter kratkotrajno za nižje temperature. Za nižje temperature je možno dobiti posebne baterije.

MEMOLUB HPS je dobavljiv tudi v inačici EPS (external power supply) - zunanji vir napajanja. MEMOLUB se v takem primeru napaja iz napajalnega mesta stroja, ki ga maže in zato deluje samo takrat, ko je stroj v pogonu.