Izbira, ki zadovolji
vaše potrebe

Kako izbrati ustrezno hidravlično olje Castrol

ZAHTEVA VISKOZNOSTI
Kakšna je največja in najmanjša viskoznost, potrebna za delovanje sistema?

DELOVNA TEMPERATURA
Ali je sistem izpostavljen velikim temperaturnim spremembam? Ali se sistem med delovanjem seg­reva?

OGNJEVARNOST
Ali obstaja potreba po uporabi težko vnetljive tekočine?

PRIPOROČILA PROIZVAJALCA
Ali obstajajo posebna priporočila proizvajalca opreme?

ZDRUŽLJIVOST Z MATERIALI
Ali katerikoli izmed konstrukci­ jskih materialov lahko zaradi svoje nezdružljivosti omejuje izbiro tekočine?

SKRB ZA OKOLJE
Ali obstaja potreba po posebnih ukrepih zaradi možne izpostav­ljenosti okolja škodljivim snovem?

SISTEM ADITIVOV
Ali sistem zahteva uporabo teko­ čine, ki ne vsebuje dodatkov na os­novi cinka (brezpepelni dodatki)?

HIDRAVLIČNA OLJA IN TEKOČINE

TEŽKO VNETLJIVE HIDRAVLIČNE TEKOČINE